Draagvlak voor duurzaamheid

Is dit herkenbaar?

  • Intern leven er verschillende ideeën over duurzaamheid.
  • Ik erken dat ik mijn bedrijf niet alleen kan runnen en dat geldt ook voor duurzaam ondernemen. 
  • Ik wil mijn mensen betrekken en draagvlak creëren voor duurzaamheid.
  • Op welke manier kan ik mijn medewerkers meer engageren bij de duurzame projecten die we doen?
Miero - Opleiding Duurzaam & Strategisch

Het traject

Niet alleen jij als ondernemer maar ook veel medewerkers dragen grote trots voor hun bedrijf. Samen werken ze dagelijks aan het verzekeren van z’n toekomst. Maar vaak doet elk dat vanuit zijn eigen hokje. De tijd ontbreekt om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

Als duurzaamheid dan een steeds groter vraag wordt, die vereist dat op alle niveaus actie wordt ondernomen, merken ondernemingen de nood aan kennis en een dragende structuur.

Tijdens dit traject koppelen we het intern opleiden van medewerkers aan het ontwerpen van de fundamenten voor een duurzaam bedrijf. Zeer resultaatsgericht en praktisch toepasbaar zet je de interne structuren voor een gedragen duurzaamheidsbeleid in een duurzaam bedrijf waar medewerkers met trots aan bijdragen.

Verloop

In een combinatie van leren en toepassen nemen we een ‘Deep dive’ in verschillende thema’s binnen duurzaamheid. Tijdens de focus 2-daagse brengen we de theorie naar de dagelijkse praktijk en werken we aan een sterk plan rond duurzaam ondernemen. Dat presenteren we aan het management en vormt de basis van een beleid met betrokkenheid en draagvlak.

Sterke opvolging en een intervisiemoment garanderen dat mogelijke blokkades voor implementatie overwonnen worden.

Van onze #Doordenkers

Veel gestelde vragen

Voor dit traject brengen we mensen met verschillende functies & verantwoordelijkheden samen om na te denken over duurzaamheid binnen het bedrijf.

Nee. Zowel startende ondernemingen als meer ervaren bedrijven hebben baat bij een draagvlak-traject.